fbpx

Integritetspolicy

1Ansvarig och beskrivning

1.1.- Ansvarig

Ansvarig för behandlingen av denna webbplats och dess tjänster är Meal Pass Mallorca, S.L. (nedan kallat Meal Pass), med säte på Avenida Albufera 23, 07458 Muro, Balearerna, Spanien.

NIF: B72973936
E-post: contacto@mealpass.com

1.2.- Beskrivning

Godkännande av Meal Pass integritetspolicy (nedan "
Integritetspolicy"), är ett nödvändigt villkor för användning av vår webbplats, applikation, tjänster och sociala nätverk (nedan "Tjänsten").

Denna sekretesspolicy reglerar insamling, bearbetning och användning av din
personliga och icke-personliga information som användare av Meal Pass, från och med det
ikraftträdandedatum som visas i rubriken.

Vid behandling av dina personuppgifter följer Meal Pass gällande lokal och europeisk lagstiftning,
och dess tillämpningsföreskrifter.

2.- Insamlad information

Tjänsten kan användas utan att du behöver lämna några uppgifter, men för att kunna beställa tjänster via vår plattform måste du lämna vissa personuppgifter till oss. Den information (personlig eller icke-personlig) som samlas in av Tjänsten kan variera i enlighet med detta.

Personlig och icke-personlig information som samlas in av tjänsten kommer till oss på tre sätt: 1)
automatiskt insamlad information; 2) information som du frivilligt ger oss; och 3)
tillhandahålls av tredje part.

2.1.- De automatiskt insamlade

Användningsinformation och loggar. Vi samlar in information om din aktivitet på våra tjänster, till exempel service-, diagnos- och prestandadata. Detta inkluderar information om din aktivitet (inklusive hur du använder våra tjänster och hur du interagerar med andra via våra tjänster, de inställningsalternativ du valde och tidpunkten, frekvensen och varaktigheten för dina aktiviteter och interaktioner), loggfiler samt diagnostik-, fel-, webbplats- och prestandaloggar och rapporter. Det inkluderar även information om när du registrerade dig för att använda våra tjänster, de funktioner du använder och den senaste gången du använde våra tjänster.

Enhets- och anslutningsinformation. Vi samlar in specifik enhets- och anslutningsrelaterad information när du använder eller får åtkomst till våra tjänster. Detta inkluderar information som maskinvarumodell, operativsystem, batterinivå, signalstyrka, webbläsare och/eller mobilnät. Det inkluderar även anslutningsinformation som telefonnummer, mobiloperatör eller internetleverantör, språk och tidszon och IP-adress, samt transaktionsdata och identifierare som enhetsidentifierare.

Platsinformation. Vi samlar in exakta eller ungefärliga platsuppgifter från din mobila enhet om du använder våra plats- eller platsbaserade funktioner. Vi använder en mängd olika tekniker för att fastställa plats, inklusive IP-adresser, GPS, Bluetooth-signaler och information om närliggande Wi-Fi-hotspots, fyrar och telefonantenner.

Transaktionsinformation. Vi samlar in transaktionsdata relaterade till användningen av våra tjänster, inklusive information om vilken typ av tjänster som begärts eller tillhandahållits, datum och tid då tjänsten utfördes, det debiterade beloppet och betalningsmetoden. Om någon använder en användares kampanjkod kan vi dessutom associera den med den personen.

Cookies. Vi använder cookies för att driva och tillhandahålla våra tjänster, inklusive för att förse dig med våra webbaserade tjänster, förbättra dina upplevelser, förstå hur de används och anpassa dem. Cookies hjälper oss också att förstå vilka våra mest populära tjänster är och gör att vi kan visa dig relevant innehåll relaterat till våra tjänster. Vi kan också använda cookies för att komma ihåg val du har gjort, till exempel språkinställningar, för att ge dig en säkrare upplevelse och i övrigt för att anpassa våra tjänster baserat på dina intressen. Se vår cookiepolicy för mer information om hur vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Dessutom använder Meal Pass Google Analytics, en analytisk tjänst som tillhandahålls av Google, LLC. med hemvist i USA med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. För att tillhandahålla dessa tjänster använder de cookies som samlar in information, inklusive användarens IP-adress, som kommer att överföras, bearbetas och lagras av Google på de villkor som anges på webbplatsen www.google.com. Inklusive eventuell överföring av sådan information till tredje part på grund av lagkrav eller om sådan tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.
I vilket fall som helst kan du inaktivera Google Analytics-cookies härifrån.

2.2.- Det som du tillhandahåller frivilligt

Denna information skall bestå av:

Det som krävs av Meal Pass för att bygga din användarprofil: Vi samlar in data när du skapar eller uppdaterar ditt Meal Pass-konto. Den information vi samlar in inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, användarnamn och lösenord, adress, födelsedatum och bank- eller betalningsinformation (inklusive information som rör betalningsinformation).

Alla uppgifter är obligatoriska.

Den information som krävs av Meal Pass för att slutföra tillhandahållandet av tjänsten och utföra motsvarande fakturering: namn eller företagsnamn, e-post, adress, telefon, skatte- och bankuppgifter.

Alla uppgifter är obligatoriska.

Om du beställer en tjänst på uppdrag av en annan person via plattformen, garanterar du att du på ett lagligt sätt har inhämtat den andra personens personuppgifter innan du förser oss med deras uppgifter.

Information, personlig eller annan, som kan finnas i meddelanden som skickas via e-postkontakt eller feedbackkanaler, t.ex. ditt namn, alias eller e-postadress.

Information, personlig eller annan, som kan finnas i kommentarer och betyg till tjänsten och plattformen, till exempel ditt namn, e-postadress och meddelande.

De personuppgifter som krävs för att prenumerera på nyhetsbrevet, t.ex. din e-postadress.

Ditt foto, namn, smeknamn eller geografiska position om du väljer att delta i någon av våra aktiviteter på sociala medier.

Teknisk support. Du kan förse oss med information om din användning av våra tjänster, inklusive kopior av dina meddelanden, och hur vi ska kontakta dig så att vi kan ge dig teknisk support. Du kan till exempel skicka e-post till oss med information om hur vår webbplats fungerar eller andra problem som du upplever.

Demografiska data. Vi kan samla in demografiska uppgifter om användare, till exempel genom undersökningar.

2.3.- Det som tillhandahålls av tredje part

Denna information skall bestå av:

Uppgifter som tillhandahålls av betalningssystem eller kreditkortsföretag, t.ex. tidpunkten för köpet eller köpbeloppet.

Information som tillhandahålls av de olika leverantörer, återförsäljare eller kommersiella agenter som du interagerar med genom Meal Pass eller genom vilka du köper Meal Pass-produkter eller tjänster. De förser oss med information om sina interaktioner med dig i samband med tillhandahållandet av tjänsten, till exempel kontrakt för tjänsten eller namn och tid för tillhandahållande av tjänsten. Observera att när företag använder tjänster från tredje part gäller deras egna villkor och sekretesspolicyer för din användning av dessa tjänster och deras användning av din information.

Sådana som tillhandahålls av sociala nätverk eller liknande tjänster.

Feedback från användare. Vi tar emot feedback från användare, till exempel betyg och kommentarer.

Tredjepartstjänster. Vi tillåter dig att använda våra tjänster i samband med tjänster från tredje part. Om du använder våra tjänster i samband med sådana tredjepartstjänster kan de förse oss med information om dig.

Offentliga källor.

3.- Rättigheter och syften

Observera att det är frivilligt att fylla i formulären. Nu
väl, om du inte fyller i de obligatoriska fälten (vanligtvis markerade med en asterisk), kommer
användning av vissa funktioner i tjänsten inte att vara möjlig eller kommer att begränsas.

De personuppgifter du lämnar kommer att inkluderas och behandlas i Meal Pass-registret över behandlingsaktiviteter för att hantera dina förfrågningar, tillhandahålla den begärda tjänsten och hålla dig informerad om frågor som rör företagets verksamhet och tjänster.

Du kan när som helst utöva din rätt till åtkomst, rättelse, radering,
begränsning av behandling, invändning och portabilitet av dina personuppgifter
genom att skicka ett e-postmeddelande till: contacto@mealpass.com.

Eller postadressen: Avenida Albufera 23, 07458 Muro, Balearerna, Spanien.

I båda fallen måste du identifiera dig med ditt för- och efternamn, samt vid behov en kopia av ditt ID-kort eller nationella ID-kort.

Om du har gett ditt samtycke för ett specifikt ändamål har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som baseras på ditt samtycke innan det återkallades.

Om du anser att det finns problem med hur Meal Pass hanterar dina uppgifter kan du dessutom rikta dina klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten, som är den spanska dataskyddsmyndigheten om det gäller Spanien.

4.- Ålder

I samband med din användning av onlinetjänsten intygar du att du är myndig och att du har rättslig kapacitet att vara bunden av detta avtal och att använda webbplatsen i enlighet med dess villkor, som du förstår och bekräftar till fullo.

Du försäkrar att all information som du tillhandahåller för att få tillgång till tjänsten, före och
under dess användning, är sann, fullständig och korrekt.

5.- Användning av uppgifterna

Vi använder den information vi har (med förbehåll för de val du gör) för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, personanpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

Så här gör vi:

Driva och tillhandahålla våra tjänster. Meal Pass använder de uppgifter som samlas in för att tillhandahålla, anpassa, underhålla och förbättra sina tjänster. För att göra detta utför vi följande uppgifter:

Administrera, tillhandahålla och uppdatera tjänsten (den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att hålla tjänsten uppdaterad och i gott skick).

Skapa, behandla, hantera och uppdatera användarkonton (den rättsliga grunden är ditt samtycke).

Erbjuda, behandla eller underlätta betalning för våra tjänster (den rättsliga grunden är avtalet).

Registrera och utbyta bokningsförlopp med leverantörer (den rättsliga grunden är avtalet)

Tillhandahålla funktioner som gör att användare kan dela information med andra, till exempel när användare ger feedback om ett företag, eller när en användare rekommenderar en vän till Meal Pass eller delar sin bokning med sina kontakter. (den rättsliga grunden är ditt samtycke).

För att tillhandahålla personaliseringsfunktioner för Meal Pass-konton, såsom att skapa favoritföretag eller snabb tillgång till de senaste sökningarna (den rättsliga grunden är ditt samtycke).

För att utföra intern verksamhet som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster, såsom att korrigera programfel och operativa problem, utföra dataanalys, testning och forskning eller övervaka och analysera trender i användning och aktivitet (den rättsliga grunden är vårt legitima intresse att hålla och upprätthålla tjänsten uppdaterad och i god status)

Säkerhet och trygghet. Vi använder personuppgifter för att upprätthålla säkerheten och integriteten för våra tjänster. Detta inkluderar följande:

Verifiera företag innan de tillåts använda våra tjänster (den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en tillförlitlig och säker tjänst)

Använda enhets-, plats-, profil- eller andra källdata för att förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägerier och säkerhetsriskaktiviteter. (den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en tillförlitlig och säker tjänst)

Använd användarbetyg och feedback för att uppmuntra efterlevnad av våra villkor och för att inaktivera konton för företag som har låga betyg eller har brutit mot riktlinjer i vissa länder (den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en tillförlitlig och säker tjänst).

Tillåt användare att kommunicera med företag. Vi tillåter dig att kommunicera med oberoende tredjepartsleverantörer, t.ex. företag, via Meal Pass för att exempelvis tillhandahålla eller ta emot information om bokningar, särskilda önskemål, allergener etc.

Tillhandahålla kundsupport. Meal Pass använder all information som den samlar in för att stödja sina kunder. För att uppnå detta utför vi följande uppgifter:

Hänvisa förfrågningar till lämplig supportagent (den rättsliga grunden är vårt legitima intresse av att hantera våra användares önskemål och frågor)

Undersöka och lösa användarfrågor (den rättsliga grunden är vårt legitima intresse av att hantera våra användares önskemål och frågor)

Övervaka och förbättra våra kundsupportprocesser och svar (den rättsliga grunden är vårt legitima intresse av att hantera våra användares önskemål och frågor)

Forskning och utveckling. Vi kan använda de uppgifter vi samlar in för att utföra tester, forskning, analys, produkt- eller tjänsteutveckling och maskininlärning för att göra det möjligt för oss att förbättra användarupplevelsen. Detta gör att vi kan förbättra säkerheten för våra tjänster, förhindra användning av våra tjänster för olagliga eller olämpliga ändamål och utveckla nya funktioner och produkter.

Marknadsföring. Meal Pass kan använda de uppgifter vi samlar in för att marknadsföra våra tjänster till användare. Detta inkluderar:

Skicka meddelanden om Meal Pass-tjänster, funktioner, kampanjer, lotterier, studier, undersökningar, nyheter, uppdateringar och evenemang (som rättslig grund, beroende på fallet, avtalsförhållandet eller vårt berättigade intresse baserat på det tidigare avtalsförhållandet, enligt art. 21.2 LSSICE)

Skicka meddelanden till våra användare om de produkter och tjänster som erbjuds av företagen i Meal Pass. Även om vi skickar meddelanden om våra partners produkter och tjänster säljer eller delar vi inte användarnas personuppgifter till företag eller tredje part utan användarnas tillstånd (den rättsliga grunden är, beroende på fallet, avtalsförhållandet eller vårt berättigade intresse baserat på det tidigare avtalsförhållandet, i enlighet med art. 21.2 LSSICE)

Använd de uppgifter vi samlar in för att anpassa vår marknadsföringskommunikation, inklusive de annonser vi visar, baserat på användarens plats, användning av Meal Pass-tjänster, preferenser och kontoinställningar (den rättsliga grunden är, beroende på fallet, avtalsförhållandet eller vårt berättigade intresse baserat på det tidigare avtalsförhållandet, i enlighet med artikel 21.2 LSSICE)

Skicka informationskommunikation. Meal Pass kan använda de uppgifter som samlas in för att generera kvitton och skicka dem till användare, informera dem om ändringar i våra villkor, tjänster och policyer eller skicka andra typer av kommunikation vars syfte inte är att marknadsföra tjänster och produkter från Meal Pass eller dess partners.

Du kommer att kunna avregistrera dig från dessa från det e-postmeddelande du får eller genom att kontakta oss på contacto@mealpass.com . Du kommer dock inte att kunna avregistrera dig från viss korrespondens från oss, t.ex. meddelanden som rör säkerheten för dina uppgifter eller villkoren för tjänsten.

För att uppfylla rättsliga krav och förfaranden. Vi kan använda de personuppgifter vi samlar in för att undersöka eller hantera anspråk eller tvister som rör din användning av Meal Pass-tjänster, enligt gällande lag eller som svar på förfrågningar från tillsynsmyndigheter, statliga enheter och officiella organ.

Mätning, analys och andra affärstjänster. Vi hjälper företag som använder Meal Pass att mäta effektiviteten och leveransen av sina tjänster och meddelanden, och att förstå hur människor interagerar med dem på våra tjänster.

Meal Pass kan också använda användarinformation i form av aggregerade och anonymiserade data för visning till tredje part. Vi kan också dela statistisk och
demografisk information om användare och deras användning av tjänsten med tredje part. Men inget av detta gör det möjligt för dessa tredje parter att identifiera dig personligen.

5.1.- I e-postmeddelanden och kontaktformulär

Tjänstens webbplats är TLS-krypterad så att du säkert kan skicka in dina personuppgifter via standardiserade kontaktformulär.

De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas automatiskt och införlivas i
motsvarande filer i registret över bearbetningsaktiviteter och som Meal Pass är ägare till.

I denna mening:

Vi får din IP-adress, som kommer att användas för att kontrollera meddelandets ursprung för att ge dig lämpliga rekommendationer (t.ex. att presentera informationen på rätt språk) och för att upptäcka eventuella oegentligheter (t.ex. eventuella försök till cyberattack mot tjänsten), samt uppgifter om din Internetleverantör.

Du kan också lämna dina uppgifter till oss via telefon, e-post och andra kommunikationsmedel som anges.

När det gäller de betalningsmedel som används:

Våra leverantörer av betalningstjänster för att betala för tillhandahållandet av våra tjänster eller beloppet för produkten är kreditkort och banköverföring via betalningsgateway. Tjänsten eller dess personal kommer aldrig att ha tillgång till de bankuppgifter (t.ex. kreditkortsnummer) som du som kund lämnar till dessa tredje parter.

Å andra sidan kan vissa tjänster som tillhandahålls via webbplatsen (till exempel möjligheten att
delta i en tävling eller dragning av kampanjkod) innehålla särskilda villkor
när det gäller skydd av personuppgifter. Det kommer att vara nödvändigt att acceptera dem innan
att delta i dessa tjänster.

5.2.- I sociala nätverk

Meal Pass har profiler på några av de största sociala nätverken och ansvarar för behandlingen av de uppgifter som publiceras där (t.ex. foton som Meal Pass laddar upp och där människors ansikten visas).

Den behandling som Meal Pass kommer att utföra med uppgifterna inom vart och ett av de ovannämnda nätverken kommer på sin höjd att vara den som det sociala nätverket tillåter för företagsprofilerna.

Meal Pass får således, om det inte är förbjudet enligt lag, informera sina följare på alla sätt som det sociala nätverket tillåter om sina aktiviteter eller erbjudanden, samt tillhandahålla en personlig kundtjänst.

Meal Pass kommer under inga omständigheter att hämta uppgifter från sociala nätverk, såvida inte användarens samtycke till detta uttryckligen har erhållits.

5.3.- Vid dragning

När du deltar i marknadsföringsåtgärder som uteslutande organiseras av Meal Pass, kommer de uppgifter du tillhandahåller endast att behandlas av oss för det ändamål som anges i uttalandet om åtgärden och dess motsvarande rättsliga villkor.

6.- Lagring av uppgifter

Följande är en indikation på hur länge de uppgifter som behandlas av Tjänsten lagras:

Uppdelade uppgifter kommer att lagras utan tidsgräns för radering.

Kunddata kommer att sparas under den tid som krävs och kan sparas i upp till:

5 år, i enlighet med artikel 1964 i civillagen (personlig talan utan särskild tidsbegränsning).

6 år, i enlighet med artikel 30 i Commercial Code (t.ex. bokföringsböcker eller fakturor).

Uppgifter om prenumeranter på nyhetsbrev lagras från den tidpunkt då användaren prenumererar tills användaren avregistrerar sig.

Användaruppgifter som Meal Pass laddar upp till sina sociala nätverk kommer att bevaras från den tidpunkt då användaren ger sitt samtycke, eller uppgifterna har laddats upp i enlighet med Meal Pass legitima intresse, tills användaren återkallar det.

7.- Uppgifter som delas med tredje part

Tredje part hanterar en del av tjänsten.

De är skyldiga av Meal Pass att följa denna sekretesspolicy i den utsträckning som gäller för dem, förutom att ha sin egen. Meal Pass kommer dock inte att vara ansvarig för deras efterlevnad av denna policy.

Under vissa omständigheter kan Meal Pass dela, använda eller bevara vissa av de insamlade personuppgifterna med tredje part:

För att tillhandahålla tjänsten:

Tjänsteleverantörer som utför funktioner för vår räkning, såsom auktoriserade återförsäljare, partners eller försäljningsagenter, betalningstjänster, webbhotell, affärsanalys, kundtjänst eller webbmarknadsföring. Dessa tjänsteleverantörer kan samla in och ha tillgång till information som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina funktioner, men de får inte dela eller använda informationen för något annat ändamål.

Att samarbeta med behöriga myndigheter:

Om vi anser att det är rimligt nödvändigt för att följa lagar, rättsliga förfaranden eller legitima intressen. Under alla omständigheter kommer vi endast att tillhandahålla information som är absolut nödvändig.

8.- Internationella dataöverföringar

På grund av tjänstens effektivitet är vissa av de ovan nämnda leverantörerna belägna i territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inte tillhandahåller en nivå av dataskydd som motsvarar den i Europeiska unionen, till exempel USA. I sådana fall informerar vi dig om att vi överför dina uppgifter med lämpliga skyddsåtgärder och alltid håller dina uppgifter säkra. I synnerhet:

Vi använder Mailchimp, baserat i USA, i syfte att tillhandahålla dess e-postmarknadsföringstjänster. De relevanta EU-standardavtalsklausulerna har införlivats i avtalet med Mailchimp som ett databehandlingstillägg (DPA), som gäller kunddata som skyddas av EU-lagstiftningen.
Vi använder Google Analytics, baserat i USA, i syfte att samla in information om användningen av våra tjänster genom dess cookies. De relevanta EU-standardavtalsklausulerna har införlivats i avtalet med denna enhet, som gäller för kunddata som skyddas av EU-lagstiftningen. Du kan läsa de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen här, här och här.

 

9.- Säkerhetsåtgärder

Meal Pass vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten och integriteten för insamlad personlig och icke-personlig information. Både mot obehörig åtkomst och mot oavsiktlig ändring, förlust eller förstörelse.

Under alla omständigheter kan Meal Pass inte garantera absolut säkerhet för den information som samlas in, så du måste samarbeta och använda sunt förnuft när det gäller den information som delas hela tiden.

Du förstår och bekräftar att även efter radering kan personuppgifter och personuppgifter som inte finns på
förbli synliga i cacheminnet eller om andra användare har kopierat eller lagrat dem.

10.- Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy i framtiden.

Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som
angav och/eller genom att placera ett meddelande på en framträdande plats på vår webbplats.

11.- Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på

E-post: contacto@mealpass.com

Adress: Avenida Albufera 23, 07458 Muro, Balearerna, Spanien.

Öppen chatt
1
Hej! Behöver du hjälp?
Hej! 😁
Har du några frågor? Jag är här för att hjälpa dig